Bacalaureat 2017. Sesiunea iunie – iulie. Repartizarea candidaților și rezultatele obținuteEvaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă – Repartiţia candidaţilor pe săli

      • Fiecare candidat se va prezenta conform listei atașate între orele 11:00 – 11:30;
      • Accesul în sală se va face începând cu ora 11:30;
      • Examenul începe la ora 12

Proba orală:

Data: 15 iunie 2017. Comisia nr. 1. Sala nr. 2

Data: 15 iunie 2017. Comisia nr. 2. Sala nr. 3

Data: 16 iunie 2017. Comisia nr. 1. Sala nr. 2

Data: 16 iunie 2017. Comisia nr. 2. Sala nr. 3

Data: 16 iunie 2017. Comisia nr. 3. Sala nr. 5

Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


 

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

Data:  9 iunie 2017

Data: 12 iunie 2017

Data: 13 iunie 2017

În atenția candidaților:

Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora 12:30

– Între 12:30 și 13:00 se va realiza instructajul elevilor

– Proba de examen începe la ora 13:00 şi se încheie la ora 14:30

Rezultatele la proba de competențe digitale


 

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

Data: 6 iunie 2017. Comisia nr. 1. Sala nr. 2. Clasele XII A, XII B

Data: 6 iunie 2017. Comisia nr. 2. Sala nr. 3. Clasele XII E, XII G

Data: 6 iunie 2017. Comisia nr. 3. Sala nr. 5. Clasele XII F și Complexul Educational Lauder-Reut

Data: 7 iunie 2017. Comisia nr. 1. Sala nr. 2. Clasele XII C, XII D

Data: 7 iunie 2017. Comisia nr. 2. Sala nr. 3. Clasa XII H

Rezultate la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A