Be Yourselfie


Obiective: de conștientizare a laturii multiculturale a orașului București și de învățare printr-un demers practic de documentare culturală a orașului. Elevii implicați în proiect (clasele a X – a, a XI – a și a XII – a) au câștigat premiile I, II, III și mențiuni la diferite categorii de fotografie.