Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar – 2019


RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR – SIMPOZION NAȚIONAL

dedicat împlinirii a 160 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA COLEGIULUI NAȚIONAL MATEI BASARAB, BUCUREȘTI

 

     După ce, acum un an, în 2018, la prima ediție a Simpozionului am vrut să fim parte componentă a școlilor de elită din România care au gândit celebrarea Centenarului României Mari, anul acesta, la a doua ediție,  proiectul dedicat activităților pentru Ziua școlii, a fost inițiat pentru a aduce un prinos de recunoștință celor care, de-a lungul istoriei, au înțeles că doar prin educație un popor poate aspira la civilizație. Așa cum se exprima liderul mișcării anti – apartheid din Africa de Sud, ultimul erou veritabil al planetei, Nelson Mandela: „Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.

     Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.

     Cu siguranță și marii creatori de școală modernă, patroni ai învățământului românesc, au gândit la fel când și-au adus contribuția la educația națiunii.

     În acest an (2019), societatea românească sărbătorește 160 de ani de la pasul făcut de români pentru constituirea statului modern, educația maselor reprezentând un aspect vital în consolidarea acestui stat. Și, în acest context, figura domnitorului Alexandru Ioan Cuza este reprezentativă. Este cel care, în anul 1864, aproba prima Lege a Instrucțiunii Publice, care reglementa de o manieră modernă, organizarea și funcționarea sistemului educațional. Conform legii, instrucțiunea publică se împărțea în trei mari cicluri de învățământ: primar, secundar și superior (Art. 2). Ciclul primar includea „școalele primare din comunele rurale și urbane” (Art. 3). Ciclul secundar includea „liceele, gimnaziale, seminariale, școalele reale, de bele-arte, profesionale și școalele secundare de fete”(Art. 4). Ciclul superior includea „facultățile de litere, de științe matematice și fizice, de drept, de medicină”(Art. 5).

     Prestigioasă instituţie de educaţie şi cultură românească, Colegiul Naţional “Matei Basarab” din București, îşi are începuturile în a doua jumătate a secolului al XIX – lea. În 25 noiembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza emite Decretul Domnesc nr. 158, de înfiinţare a Gimnaziului “Matei Basarab”, ce poartă numele domnitorului ocrotitor al culturii şi iubitor al artelor, care în afară de multe institute de pietate, a înfiinţat tipografii spre a se tipări cărti în limba română, a scos limba slavonă din biserici şi a pus fundamentul culturii limbii naţionale. Astfel că, școala noastră dragă, împinește, anul acesta, 160 de ani de ființare. Prilej de a omagia contribuția creatorilor de școală modernă.

     Printre scopurile proiectului, se numără: promovarea evenimentelor legate de sărbătorirea a 160 de ani de la crearea statului român modern; omagierea personalităților care și-au adus contribuția la inițierea și dezvoltarea proiectelor educaționale moderne; cultivarea identității naționale românești; aprofundarea importanței acțiunilor întreprinse de făuritorii școlii românești moderne.

     Obiectivele proiectului au urmărit  dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor istorice cu privire la contribuția personalităților care au inițiat și dezvoltat proiecte educaționale; realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin promovarea bunelor practici în educație.

     Proiectul a fost inițiat în luna august 2019 și termenul limită de depunere a lucrărilor a fost începutul lunii noiembrie 2019. Au fost trimise 70 de lucrări cu caracter științific și didactic pentru cele trei secțiuni – istorie, limba și comunicare, științe. Lucrările aparțin profesorilor din sistemul preuniversitar, primar, gimnazial și liceal din întreaga țară – București, Ilfov, Alba, Timiș, Cluj, Buzău, Argeș, Constanța, Maramureș, Brăila, Iași, Gorj, Dolj, Sibiu și chiar de dincolo de granițele țării (deși, am vrea să nu mai fie așa), din Chișinău, Republica Moldova.

     Lucrările Simpozionului Național – ”RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR” – ”Patroni ai învățământului românesc, creatori de școală modernă”, ediția a II – a, s-au desfășurat pe data de 16 noiembrie 2019 în cadrul Colegiului Național ”Matei Basarab” din București, ziua patronului spiritual al liceului nostru, Sfântul Evanghelist Matei, cu participarea a 35 de profesori dintre cei care au trimis lucrările. Partenerii noștri instituționali au fost Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Casa Corpului Didactic – București și Muzeul Național de Istorie a României. Lucrările științifice și articolele de specialitate vor fi publicate în Anuarul Asociației cultural – istorice “Amicii Trecutului Nostru Istoric – CNMB” (volum cu ISSN).

 IMG_0066

 Prof. Iuliana Maria Căplescu