Transferul elevilor


Transferul elevilor 2019

Elevii care solicită transferul la Colegiul Național “Matei Basarab”, vor depune la serviciul secretariat  în perioada 18.06.2019 – 30.08.2019, de luni până joi,  între orele 9 – 14, următoarele documente:

  • Cerere tip
  • Copie carte de identitate părinți/reprezentanți legali / tutori;
  • Copie carte de identitate și certificat de naştere copil;
  • Documente din care rezultă, dacă este cazul, schimbarea domiciliului sau a locului de muncă a unuia dintre părinți;
  • Documente specifice din care rezultă situaţia şcolară – foaie matricolă sau adeverinţă de studii;
  • alte documente care pot proba situaţia medicală sau școlară a elevului/elevei și care pot justifica necesitatea transferului.

 


 

Transferul elevilor 2018

Elevii care solicită transferul la Colegiul Național “Matei Basarab”, vor depune la serviciul secretariat  în perioada 18.06.2018 – 31.08.2018, de luni până joi,  între orele 9 – 14, următoarele documente:

  • Cerere tip
  • Adeverință de studii (foaie matricolă) de la școala de proveniență care să ateste situația școlară la învățătură și la purtare.