Transferul elevilor


Transferul elevilor 2020

Pentru anul școlar 2020 – 2021, transferul elevilor se va realiza în perioada 25 august – 7 septembrie 2020 (alineat 4, articol 155, conform Ordinului nr. 4249/2020 pentru Modificarea și Completarea ROFUIP).

Documente necesare:

 • Cerere tip (fișier pdf)
 • Copie carte de identitate părinți/reprezentanți legali / tutori;
 • Copie carte de identitate și certificat de naştere copil;
 • Documente din care rezultă, dacă este cazul, schimbarea domiciliului sau a locului de muncă a unuia dintre părinți;
 • Documente specifice din care rezultă situaţia şcolară – foaie matricolă sau adeverinţă de studii;
 • alte documente care pot proba situaţia medicală sau școlară a elevului/elevei și care pot justifica necesitatea transferului.

 


Transferul elevilor 2019

Elevii care solicită transferul la Colegiul Național “Matei Basarab”, vor depune la serviciul secretariat  în perioada 18.06.2019 – 30.08.2019, de luni până joi,  între orele 9 – 14, următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate părinți/reprezentanți legali / tutori;
 • Copie carte de identitate și certificat de naştere copil;
 • Documente din care rezultă, dacă este cazul, schimbarea domiciliului sau a locului de muncă a unuia dintre părinți;
 • Documente specifice din care rezultă situaţia şcolară – foaie matricolă sau adeverinţă de studii;
 • alte documente care pot proba situaţia medicală sau școlară a elevului/elevei și care pot justifica necesitatea transferului.

 


Transferul elevilor 2018

Elevii care solicită transferul la Colegiul Național “Matei Basarab”, vor depune la serviciul secretariat  în perioada 18.06.2018 – 31.08.2018, de luni până joi,  între orele 9 – 14, următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Adeverință de studii (foaie matricolă) de la școala de proveniență care să ateste situația școlară la învățătură și la purtare.