Transferul elevilor


Transferul elevilor 2018

Elevii care solicită transferul la Colegiul Național “Matei Basarab”, vor depune la serviciul secretariat  în perioada 18.06.2018 – 31.08.2018, de luni până joi,  între orele 9 – 14, următoarele documente:

  • Cerere tip
  • Adeverință de studii (foaie matricolă) de la școala de proveniență care să ateste situația școlară la învățătură și la purtare.