Parteneriat public-privat pentru o Europă sustenabilă, echitabilă și deschisă


TIPUL PROIECTULUI: naţional

DOMENIUL: interculturalitate

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 11 februarie 2019 – 30 iunie 2019

ORGANIZATOR: Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, Colegiul Naţional Matei Basarab, Bucureşti

Număr de beneficiari:

 • Beneficiari direcți: 800 tineri (15-35 ani)
 • Beneficiari indirecți: 30 de instituții publice și private, minimum 5000 de cetățeni (dintre care 70% tineri)

Grup țintă, beneficiari și descrierea lor succintă: Proiectul se va desfășura în trei zone de acțiune: Municipiul București, Județul Buzău și Județul Tulcea și va implica categorii cheie de beneficiari în fiecare dintre aceste trei zone: reprezentanți ai societății civile (ONG-uri, mediul academic, instituții de învățămînt, media) și ai instituțiilor/autorităților publice locale. Aplicantul va colabora la nivel local cu: 

 • 3 autorități locale: Primăria Sectorului 6 – București, Instituția Prefectului Buzău și Instituția Prefectului Tulcea 
 • 2 organizații ne-guvernamentale la nivel local: Asociația pentru Devoltare Comunitară Buzău, Asociația Femeilor Tulcene Eurofan 
 • 2 instituții de învățământ superior: Facultatea de Administrație și Management Public și Facultatea de Relații Internaționale – Academia de Studii Economice București 
 • 11 instituții de învățământ pre-universitar: Palatul Copiilor Tulcea și 10 licee (4 licee din municipiul București, 3 licee din județul Buzău și 3 licee din județul Tulcea) 
 • Societatea Națională de Radio, instituții media la nivel local.

Aplicantul va identifica și implica în proiect alte 5 ONG-uri active în domeniul Educației globale, membre ale FOND, iar cele 3 autorități locale vor selecționa fiecare alte 4 instituții publice descentralizate (specializate în politici publice de incluziune socială, educație , mediu si cultură) care să participe la implementarea proiectului. Beneficiari indirecți : 30 de instituții publice și private, minimum 5000 de cetățeni.

Scopul proiectului: Susținerea programului României în realizarea misiunii asumate în calitate de Președinte al Consiliului Europei de consolidare a proiectului European în beneficiul cetățenilor europeni și de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Obiectivele proiectului (SMART):

O1: Consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale în procesul de realizare a priorităților Președinției României la Consiliul Uniunii Europene prin implicarea în activități a minimum 6 ONG -uri membre ale FOND;

O2: Mobilizarea a 800 de tineri ca actori – cheie în cadrul acțiunilor menite să crească gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;

O3: Consolidarea parteneriatului public – privat de la nivel local în promovarea dezvoltării durabile prin elaborarea de politici și practici la nivel local, coerente cu dezvoltarea durabilă la nivel mondial, prin implicarea a cca. 30 de actori reprezentanți ai societății civile și ai autorităților publice.

Planul de activități și descrierea lor:

A0 – întâlnire de planificare a echipei de implementare

 • 1 întâlnire/4 ore de lucru/februarie 2019/București/10 participanți (1 coordonator proiect, 3 reprezentanți autorități locale, 3 reprezentanți ONG, 2 reprezentanți studenți, 1 reprezentant Palatul Copiilor Tulcea )
 • outputs: plan de implementare, plan de comunicare și vizibilitate, agenda și minuta întâlnirii 

A1 – Atelier tematic ”Prioritățile României în calitate de Președinte a Consiliului UE”

 • atelier tematic- 6 ore de lucru/martie 2019/București/53 de participanți (1 coordonator proiect, 6 reprezentanți autorități locale, 6 reprezentanți ONG, 20 de liceeni, 10 cadre didactice, 10 studenți)
 • conținut: Prezentare key speaker din Parlamentul României cu privire la Programul României în calitate de Președinte al Consiliului UE; Prezentarea Agenda 2030 și ODD – focus pe ODD 11 – orașe și comunități durabile; sesiune de Q/A (întrebări și răspunsuri) pe baza prezentărilor; activități pe patru ateliere de lucru/grupuri mixte (reprezentanți din fiecare grup țintă), fiecare concentrându-se pe unul dintre cei patru piloni principali de acțiune: (1) Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate, (2) Europa siguranței, (3) Europa, actor global, (4) Europa valorilor comune. Atelierele se vor desfășura în paralel și vor fi moderate de către un facilitator. Se va urmări realizarea unui Position Paper care să reflecte contribuția tinerilor, a autorităților locale și a societății civile la îndeplinirea ODD-urilor în contextul Președinției României la Consiliul UE. La finalul atelierelor rezultatele fiecărui grup vor fi prezentate în plen. Se va constituit un grup de lucru care va redacta forma finală a Position Paper cu îndrumarea coordonatorului de proiect.
 • outputs: Position Paper – contribuția tinerilor, a autorităților locale și a societății civile la îndeplinirea ODD-urilor în contextul Președinției României la Consiliul UE – versiune primară; minuta evenimentului; raport de evaluare a evenimentului

A2 – Campania publică ”Orașe și comunități durabile” – promovarea programului de acțiune globală în domeniul dezvoltării – aprilie-iunie 2019 

 • A2.1. întâlnire de planificare: 1 întâlnire/12 ore de lucru/aprilie 2019/București/20 participanți (1 coordonator proiect, 3 reprezentanți autorități locale, 3 reprezentanți ONG, 2 reprezentanți studenți și 11 reprezentanți instituții de învătământ (10 licee și Palatul Copiilor Tulcea). Proiectarea campaniei împreună cu coordonatorii entităților incluse în proiect. Campania va avea ca scop creșterea gradului de informare a cetățenilor, cu privire la ODD – uri si rolul lor în implementarea acestora, prioritatea campaniei fiind implicarea tinerilor. De asemenea, planul de campanie va urmări principalele puncte incluse în Position Paper. Participanții vor lucra pe baza draftului Position Paper si a unei fișe de lucru cu punctele principale specifice unei campanii publice și materiale/ produse prin care să fie susținută.
 • A2.2. Campanii de informare locală – 3 campanii locale/aprilie-iunie 2019 – planul de campanie va fi centrat pe 3 tipuri de activități : activități stradale, competiție video și informarea cetățenilor prin instrumente de media offline și online. Se vor realiza un set de materiale informative de tip print (afiș, broșură, sticker) și un set de materiale online (info grafice – min. 1xODD-17, mesaje social media, diseminare materiale foto/video deja existente, crearea unui hashtag specific campaniei și o zi comună de mobilizare online), minimum un eveniment public/localitate – la alegerea echipei de campanie din fiecare localitate: atelier/dezbatere/masă rotundă/bibliotecă vie/sesiune de informare/marș etc. Conținutul set-urilor de materiale este orientativ și va fi definitivat în cadrul întâlnirii de planificare a campaniei.
 • A2.3. Concurs video pentru elevi: 1 concurs de mini-clipuri (max 60 de secunde), destinat elevilor și cadrelor didactice din școlile implicate în proiect, care vizează realizarea unui spot video cu mesaj informativ, pe cele 4 priorități ale ODD 11 : incluziune, reziliența la provocările sociale și de mediu, respect pentru valorificarea diversității culturale și de mediu, siguranță. Se va desfășura în perioada aprilie-mai 2019, in cele 10 licee implicate in proiect, cu un minimum de 20 de mini-clipuri realizate.
 •  outputs activitate A.2: 1 plan comun de campanie, 1 Position Paper-versiunea finală, 3 campanii publice implementate, set de materiale print (100xafiș campanie, 400xbroșură informativă, 2000xstickere), set de materiale online (17xinfo-grafice), minimum 20 spot-uri video, minimum 20 de știri/postări în presa scrisă și online.

A.3 Conferința ”Europa valorilor comune” – conferință finală

 • 1 conferință/6 ore de lucru/iunie 2019/București/80 de participanți (15 reprezentanți autorități publice, 15 reprezentanți ONG, 20 de liceeni, 10 cadre didactice, 20 studenți) – prezentarea formei finale a Position Paper, prezentarea materialelor realizate, diseminarea rezultatelor către 6 ONG-uri, 12 autorități locale, 10 licee și 2 facultăți care nu au fost implicate în faza inițială a proiectului.

 

Articole publicate:

20190417_14023520190417_164322

 

Imagini realizate la flashmobul organizat în 5 iunie 2019, de prof. Irina Petrescu, în cadrul proiectului.