Proiectul POSDRU „Istoria recentă a României”


În cadrul proiectului POSDRU „Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie recentă a României”, în anul şcolar 2015-2016, se desfăşoară în liceul nostru Cercul de istorie cu tema amintită, cooordonat de directorul adj. al Colegiului Naţional “Matei Basarab”, prof. Nicolae I. Diţă, unul dintre cei 22 de profesori de istorie din sectorul 3 participanţi la Cursul de formare din cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: POSDRU/153/1.1/S/142342.

Activităţile Cercului vizează parcurgerea unor teme de istorie recentă, în cadrul celor 5 întâlniri proiectate pe parcursul acestui an şcolar, dintre care elevii au ales:

  • Migraţii în lumea contemporană (3 întâlniri x 2 ore)
  • A fi copil înainte şi după 1989 (2 întâlniri x 2 ore)

Prima activitate s-a desfăşurat în  28 septembrie 2015 şi l-a avut ca invitat pe domnul Dorand Papa, funcţionar în Departamentul pentru Imigrări, refugiat şi azilant politic din Geneva, Elveţia.

În cadrul primei teme, Migraţii în lumea contemporană, domnul Dorand Papa a prezentat situaţia acestui fenomen în lumea contemprană, folosind ca studiu de caz: „Refugiaţi, azilanţi şi imigranţi asiatici şi africani în Elveţia”. Cu o biografie impresionantă (studii universitare şi post-universitare în România, Marea Britanie, Elveţia) şi cu o experienţă considerabilă asupra fenomenului social (acţiuni de voluntariat în Africa – Mozambic), cercetătorul elveţian a prezentat cauzele acestui fenomen, formele sale generale, cât şi aspecte particulare legate de imigranţi, refugiaţi şi azilanţi în Elveţia. Întâlnirea a fost un bun prilej pentru elevii Colegiului Naţional „Matei Basarab” de a pune întrebari legate de viaţa tinerilor africani şi asiatici, ajunşi în Elveţia, despre modul în care statul elveţian asigură protecţia socială, despre educaţia acestora şi încadrarea lor ulterioară pe piaţa muncii. Feed-back-ul întâlnirii a fost unul pozitiv, iar rezultatele acestei întâlniri vor fi valorificate în cadrul întâlnirilor viitoare legate de tema respectivă.

Cea de-a doua activitate s-a desfăşurat în  10 decembrie 2015.