Biblioteca


Scurt istoric al Bibliotecii Colegiului Național “Matei Basarab”

Colegiul Național “Matei Basarab” dispune de o bibliotecă de excepție, cu peste 34.848 de volume, din care aproape jumătate reprezintă un fond de carte foarte valoros din secolele XIX și XX, de tip dicționare în limbile franceză, engleză și română, manuale școlare de la începuturile școlii, lucrări de specialitate, donații ale foștilor elevi și profesori. Colecţiile au caracter enciclopedic, adresându-se tuturor categoriilor socio-profesionale şi de vârstă, oferind informaţii în diferite domenii: filosofie, literatură, critica, beletristică, istorie, geografie, ştiinţe exacte ş.a.
Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare-cercetare sau recreere. Fondul de publicaţii este structurat pe următoarele secţii și destinate relaţiilor cu publicul: sala de primire, sala de lectură.
Orarul de funcţionare al bibliotecii este: de luni pâna vineri , de la 8.00 la 16.00.
Utilizatorii bibliotecii sunt: Beneficiarii bibliotecii
o Elevii liceului,
o Cadre didactice ,
o Cadre auxiliare și nedidactice.
Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
Înscrierea se face la începutul fiecărui an şcolar, când se intocmeşte FISA CONTRACT DE ÎMPRUMUT. Pentru completarea corectă şi completă a fişei de înscriere, utilizatorul, trebuie să prezinte bibliotecarului Cartea de identitate. Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să respecte prezentul regulament al bibliotecii.
NU SE POT ÎMPRUMUTA: DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRŢI RARE SAU ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, REVISTE, HĂRŢI, ENCICLOPEDII. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSII NUMAI LA SALA DE LECTURĂ SAU ÎN CLASĂ.

De-a-lungul existenţei sale, Colegiul Național„Matei Basarab” s-a afirmat prin rezultatele obţinute în domeniul instrucţiei şi educaţiei, în cartea sa de aur înscriindu-se nume de pasionaţi dascăli, iluştri oameni de cultură.  Profesori:
• Emanoil Bacaloglu, C. I. Sontu, C. F. Robescu, Dimitrie Golescu (Fizica – Chimie);
• Constantin Moisil, Aaron Florian, Enache Ionescu ( Istorie );
• Theodor Sperantia, Ioan Slavici, D. D. Pătrăşcanu, Gh. Dem. Teodorescu, George Călinescu, D. Panaitescu Perspessicius, Mitrita Constantinescu, Eugen Lovinescu ( Limba Română );
• Sava C. Atanasiu, Marcel Brandza, Gheorghe Munteanu Murgogi, Ion Popescu Voitesti (Biologie)
• Georgiu Popp, Ion Tutuc, Ion Banciu, Ion Stamatescu, Christian Serbanescu, Emil Nicolescu – Nic (Matematica)
• Ion Fonescu (Desen , Arhitect)
• Ionescu – Gion, N. Condeescu (Limba Franceza)
• Theodor Georgescu, Dan Popescu (Sport)
• S-au format în băncile bătrânului liceu: Şt. O. Iosif, Radu D. Rossetti, Ion Mincu (architect), Constantin Levaditi ( directorul Institutului Pasteur – Paris), Duiliu Zamfirescu, George Topîrceanu, D. Paciurea, Miron Nicolescu, Alexandru Graur, Aurel Baranga, George Vraca, Paul Georgescu, Ilarie Voronca, Lucretiu Patrascanu, Dan Smantinescu, Nicolae Cajal, Costin Murgescu.
• Din generația tânară: Leontina Ciobanu Văduva , Monica Anghel , Florin Chilian.

 

Activități desfășurate în bibliotecă:

Bibliotecar, Felicia Mincu