Noutati


Proiect de dezvoltare institutionala 2020 – 2024

Situatia vaccinarii angajatilor Colegiului National “Matei Basarab”

Raport de activitate pentru anul școlar 2020 – 2021

Program 13.09.2021

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a, an scolar 2021 – 2022

Admitere in clasa a IX-a, an scolar 2021 – 2022

Bacalaureat 2021

Suport psihologic

Raport de activitate pentru anul școlar 2019 – 2020

Concursul Bright Speakers 2021, ediția a VIII-a

Anunt concurs pentru post contractual – ingrijitor

Anunt concurs pentru post contractual – muncitor calificat

Scenariu de funcționare potrivit infrastructurii CNMB, an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a, an scolar 2020 – 2021

Inscriere in clasa a IX-a 2020-2021

Proiect INTESPO: inregistrarea, informarea si consilierea tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, in vederea integrarii pe piata muncii, in educatie, formare sau antreprenoriat

Bacalaureat 2020 – Procedura cu privire la documentele de tip înscriere la examenul de bacalaureat 2020, sesiunea iunie – iulie

Admitere 2020-2021

Programul EURO 200 pentru achiziționarea unui calculator personal nou

Raport de activitate pentru anul școlar 2019 – 2020, semestrul I

Întâlnirea absolvenţilor promoţiei 1970

Graficul orelor de consultaţii cu părinţii în anul şcolar 2019-2020

Raport de activitate pentru anul școlar 2018 – 2019

Concurs pentru ocuparea funcției de paznic

Repartizare elevi clasa a IX-a, an scolar 2019-2020

Deschidere an scolar 2019 – 2020

Înscriere în clasa a IX-a 2019 – 2020

Bacalaureat 2019 – Rezultate la proba de evaluare a competenţelor digitale

Bacalaureat 2019 – Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Bacalaureat 2019 – Repartiția candidaților pe săli, proba C – oral

Repartitia candidatilor pe sali – Proba de intelegere a unui text audiat si proba scrisa

Bacalaureat 2019 – Repartiția candidaților pe săli, proba D

Bacalaureat 2019 – Repartiția candidaților pe săli, proba A

Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examen cu recunoastere europeana

Procedura – documente tip de inscriere la examenul de bacalaureat national

Ordin privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2019

Ordin – Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala

Taxa bacalaureat pentru absolventi din promotii anterioare

Bacalaureat 2019 – cazuri speciale

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente

Elevii participanti la programul “Licee partenere – Grecia” – 90 locuri

Elevii participanti la programul “Licee partenere – Costinesti” – 40 locuri

Anunt concurs muncitor calificat

Cuantumul si numarul de burse, an scolar 2018-2019, sem II

Criterii de evaluare a elevilor pentru activitatile scolare si extrascolare, in vederea premierii acestora

Raport de activitate pentru anul școlar 2018 – 2019, semestrul I

Repartitia elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2019 – proba E) d)

Repartitia elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2019 – proba E) c)

Repartitia elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2019 – proba E) a)

Programul “EURO 200”

Legea-nr.38_17.01.2019

Adresa solicitare burse / cuantumul burselor

Criterii de acordare a burselor în anul şcolar 2018/2019

Cerere burse 2018-2019, sem II

Calendarul atribuirii burselor, an scolar 2018-2019, sem. II

Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor – 15 ianuarie 2019

Raport de activitate pentru anul școlar 2017 – 2018

Invitatie Ziua Liceului

Graficul orelor de consultații cu părinții în anul școlar 2018-2019

Graficul orelor de dirigenție în anul școlar 2018-2019

Repartizare elevi clasa a IX-a, an scolar 2018-2019

Deschidere an scolar 2018 – 2019

Concurs de ocupare a postului de îngrijitor

Program eliberare diplome bacalaureat 2018

Înscriere în clasa a IX-a 2018 – 2019

Concurs pentru ocuparea postului de tehnician pentru laboratoarele de chimie-biologie

Bacalaureat 2018

Raport de activitate pentru anul școlar 2017 – 2018, semestrul I

Simulare bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba E(d) (22.03.2018)

Simulare bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba E(c) (21.03.2018)

Simulare bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba E(a) (19.03.2018)

Bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba C (21.02.2018; 22.02.2018; 23.02.2018)

Bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba D (16.02.2018; 19.02.2018; 20.02.2018)

Bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba A (12.02.2018; 13.02.2018)

Bacalaureat 2018 – Proceduri

Scrisoare de felicitare, echipa Casei Corpului Didactic Bucureşti

Concurs secretar

Concurs administrator financiar

Raport de activitate pentru anul școlar 2016 – 2017

Profesorii diriginţi – an şcolar 2017 – 2018

Graficul orelor de consultații cu părinții în anul școlar 2017-2018

Graficul orelor de dirigenție în anul școlar 2017-2018

Concursul Național destinat liceenilor, “EUROȘCOALA, 2017-2018”

Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar

Deschidere an scolar 2017-2018

Repartizare elevi clasa a IX-a, an scolar 2017-2018

Testare pentru transfer 04.09.2017

În atenția elevilor de clasa a IX-a, an școlar 2017-2018

Situația școlară – an școlar 2016-2017

Înscriere în clasa a IX-a 2017 – 2018

Anunț probe scrise bacalaureat 2017

Concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician pentru laboratoarele de chimie-biologie

Anunț tabără Grecia / Costinești

Criterii de evaluare în vederea premierii elevilor

Bacalaureat 2017. Sesiunea iunie – iulie. Repartizarea candidaților și rezultatele obținute

Legea privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

Simularea examenului național de bacalaureat 2017. Repartizare și precizări

Concurs Muncitor calificat: calendar, bibliografie, fișa post

Concurs Administrator de patrimoniu: calendar, bibliografie, fișa post

Conţinutul dosarului de concurs: administrator de patrimoniu, muncitor calificat

Anunţ concurs pentru posturi contractuale: administrator de patrimoniu, muncitor calificat

Profilul ECDL pentru elevi 2016-2017

Program de recuperare a materiei

Programa de bacalaureat pentru disciplina Chimie – Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2017

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2017

Ordin privind organizarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat, 2016 – 2017

Informare suspendare cursuri

Concurs pentru ocuparea postului vacant de laborant

Program zilele de 9 si 12 decembrie 2016

Concurs ocupare post

Raport de activitate pentru anul școlar 2015 – 2016

Profesori diriginți – an școlar 2016 – 2017

Cadre didactice – an școlar 2016 – 2017

Burse școlare

Ordin privind structura anului școlar 2016-2017

Festivitate de deschidere a anului școlar 2016-2017

Repartizarea elevilor în clasa a IX – a, an școlar 2016 – 2017

Acte necesare înscrierii în clasa a IX-a

Program depunere dosare elevi

Eliberarea diplomelor de bacalaureat

Rezultate la proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Rezultate la proba de evaluare a competențelor digitale

Rezultate la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Arhiva subiecte Sociologie

Raport de activitate pentru anul școlar 2015 – 2016, semestrul I

Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2016

Cerere de înscriere (2015 – 2016)

Cerere de schimbare a limbilor străine (2015 – 2016)

Cerere pentru participarea la orele de Religie (2014 – 2015)

Aspecte referitoare la predarea disciplinei Religie (16.02.2015)

Raport de activitate pentru anul școlar 2014 – 2015

Oferta educațională a Colegiului Național “Matei Basarab”

Graficul orelor de consultații cu părinții în anul școlar 2015 – 2016

Graficul orelor de dirigenție în anul școlar 2015 – 2016

Program de consultații pentru bacalaureat anul școlar 2015-2016