Noutati


Bacalaureat 2024 – Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Solicitare oferte de furnizare produse și servicii în cadrul proiectului “Dotarea cu laborator inteligent a Colegiului Național Matei Basarab București”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1338

Zilele Porţilor Deschise – 16 – 17 mai 2024

Perpetuum mobile, nr. 20/Aprilie 2024

Perpetuum mobile, nr. 19/Decembrie 2023

The Power of Words, Issue No. 1, November 2022

The Power of Words, Issue No. 2, November 2023

Anunț post vacant de secretar șef

Lista posturilor vacante/rezervate la 25.03.2024 şi Lista condiţiilor specifice pentru etapa de transfer/pretransfer consimtit

Rezultate – Olimpiada de Limba Franceză Etapa Sectoarelor Mun. București, 23 martie 2024

Simularea examenului naţional de Bacalaureat 2024

Conditii specifice – transfer/pretransfer consimtit conf. art. 32 alin. 4 din Metodologia – cadru, conf. art. 32 alin. 4 din Metodologia – cadru aprobată prin OME nr. 6877/2023

Burse – an şcolar 2023-2024

Anunț deschidere an școlar 2023-2024

Repartiția claselor pe săli de curs – anul școlar 2023-2024

Repartizare elevi clasa a IX-a, an şcolar 2023 – 2024

Înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2023 – 2024

Acord de parteneriat educațional – SPIRITUL MATEIST – GARANȚIE A SUCCESULUI ÎN CARIERĂ

Program depunere dosare pentru etapa de pretransfer, an scolar 2022 – 2023

Simularea examenului naţional de Bacalaureat 2023

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București – 11 martie 2023

Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar

Repartiția claselor pe săli de curs – anul școlar 2022-2023

Anunț deschidere an școlar 2022 – 2023

Repartizare elevi clasa a IX-a, an şcolar 2022 – 2023

Planificare examene diferenta

Înscrierea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2022 – 2023, program și acte

Bacalaureat 2022 – Rezultate proba C

Bacalaureat 2022 – Repartiția candidaților pe săli, proba C, 15.06.2022

Bacalaureat 2022 – Rezultatele de la proba D

Bacalaureat 2022 – Repartiția candidaților pe săli, proba C

Bacalaureat 2022 – Repartiția candidaților pe săli, proba D

Concurs – ocupare post de paznic

Proiectul necompetitiv sistemic – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Repartizarea elevilor pentru simularea examenului de bacalaureat 30.03.2022

Repartizarea elevilor pentru simularea examenului de bacalaureat 29.03.2022

Repartizarea elevilor pentru simularea examenului de bacalaureat 28.03.2022

Rezultate finale Olimpiada de limba franceză, etapa sectoarelor, București, 19 martie 2022

Rezultate initiale Olimpiada de limba franceză, etapa sectoarelor, București, 19 martie 2022

Proiect de dezvoltare institutionala 2020 – 2024

Situatia vaccinarii angajatilor Colegiului National “Matei Basarab”

Raport de activitate pentru anul școlar 2020 – 2021

Program 13.09.2021

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a, an scolar 2021 – 2022

Admitere in clasa a IX-a, an scolar 2021 – 2022

Bacalaureat 2021

Suport psihologic

Raport de activitate pentru anul școlar 2019 – 2020

Concursul Bright Speakers 2021, ediția a VIII-a

Anunt concurs pentru post contractual – ingrijitor

Anunt concurs pentru post contractual – muncitor calificat

Scenariu de funcționare potrivit infrastructurii CNMB, an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a, an scolar 2020 – 2021

Inscriere in clasa a IX-a 2020-2021

Proiect INTESPO: inregistrarea, informarea si consilierea tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, in vederea integrarii pe piata muncii, in educatie, formare sau antreprenoriat

Bacalaureat 2020 – Procedura cu privire la documentele de tip înscriere la examenul de bacalaureat 2020, sesiunea iunie – iulie

Admitere 2020-2021

Programul EURO 200 pentru achiziționarea unui calculator personal nou

Raport de activitate pentru anul școlar 2019 – 2020, semestrul I

Întâlnirea absolvenţilor promoţiei 1970

Graficul orelor de consultaţii cu părinţii în anul şcolar 2019-2020

Raport de activitate pentru anul școlar 2018 – 2019

Concurs pentru ocuparea funcției de paznic

Repartizare elevi clasa a IX-a, an scolar 2019-2020

Deschidere an scolar 2019 – 2020

Înscriere în clasa a IX-a 2019 – 2020

Bacalaureat 2019 – Rezultate la proba de evaluare a competenţelor digitale

Bacalaureat 2019 – Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Bacalaureat 2019 – Repartiția candidaților pe săli, proba C – oral

Repartitia candidatilor pe sali – Proba de intelegere a unui text audiat si proba scrisa

Bacalaureat 2019 – Repartiția candidaților pe săli, proba D

Bacalaureat 2019 – Repartiția candidaților pe săli, proba A

Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examen cu recunoastere europeana

Procedura – documente tip de inscriere la examenul de bacalaureat national

Ordin privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2019

Ordin – Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala

Taxa bacalaureat pentru absolventi din promotii anterioare

Bacalaureat 2019 – cazuri speciale

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente

Elevii participanti la programul “Licee partenere – Grecia” – 90 locuri

Elevii participanti la programul “Licee partenere – Costinesti” – 40 locuri

Anunt concurs muncitor calificat

Cuantumul si numarul de burse, an scolar 2018-2019, sem II

Criterii de evaluare a elevilor pentru activitatile scolare si extrascolare, in vederea premierii acestora

Raport de activitate pentru anul școlar 2018 – 2019, semestrul I

Repartitia elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2019 – proba E) d)

Repartitia elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2019 – proba E) c)

Repartitia elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2019 – proba E) a)

Programul “EURO 200”

Legea-nr.38_17.01.2019

Adresa solicitare burse / cuantumul burselor

Criterii de acordare a burselor în anul şcolar 2018/2019

Cerere burse 2018-2019, sem II

Calendarul atribuirii burselor, an scolar 2018-2019, sem. II

Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor – 15 ianuarie 2019

Raport de activitate pentru anul școlar 2017 – 2018

Invitatie Ziua Liceului

Graficul orelor de consultații cu părinții în anul școlar 2018-2019

Graficul orelor de dirigenție în anul școlar 2018-2019

Repartizare elevi clasa a IX-a, an scolar 2018-2019

Deschidere an scolar 2018 – 2019

Concurs de ocupare a postului de îngrijitor

Program eliberare diplome bacalaureat 2018

Înscriere în clasa a IX-a 2018 – 2019

Concurs pentru ocuparea postului de tehnician pentru laboratoarele de chimie-biologie

Bacalaureat 2018

Raport de activitate pentru anul școlar 2017 – 2018, semestrul I

Simulare bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba E(d) (22.03.2018)

Simulare bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba E(c) (21.03.2018)

Simulare bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba E(a) (19.03.2018)

Bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba C (21.02.2018; 22.02.2018; 23.02.2018)

Bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba D (16.02.2018; 19.02.2018; 20.02.2018)

Bacalaureat 2018 – Repartitia candidatilor pe sali, proba A (12.02.2018; 13.02.2018)

Bacalaureat 2018 – Proceduri

Scrisoare de felicitare, echipa Casei Corpului Didactic Bucureşti

Concurs secretar

Concurs administrator financiar

Raport de activitate pentru anul școlar 2016 – 2017

Profesorii diriginţi – an şcolar 2017 – 2018

Graficul orelor de consultații cu părinții în anul școlar 2017-2018

Graficul orelor de dirigenție în anul școlar 2017-2018

Concursul Național destinat liceenilor, “EUROȘCOALA, 2017-2018”

Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar

Deschidere an scolar 2017-2018

Repartizare elevi clasa a IX-a, an scolar 2017-2018

Testare pentru transfer 04.09.2017

În atenția elevilor de clasa a IX-a, an școlar 2017-2018

Situația școlară – an școlar 2016-2017

Înscriere în clasa a IX-a 2017 – 2018

Anunț probe scrise bacalaureat 2017

Concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician pentru laboratoarele de chimie-biologie

Anunț tabără Grecia / Costinești

Criterii de evaluare în vederea premierii elevilor

Bacalaureat 2017. Sesiunea iunie – iulie. Repartizarea candidaților și rezultatele obținute

Legea privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

Simularea examenului național de bacalaureat 2017. Repartizare și precizări

Concurs Muncitor calificat: calendar, bibliografie, fișa post

Concurs Administrator de patrimoniu: calendar, bibliografie, fișa post

Conţinutul dosarului de concurs: administrator de patrimoniu, muncitor calificat

Anunţ concurs pentru posturi contractuale: administrator de patrimoniu, muncitor calificat

Profilul ECDL pentru elevi 2016-2017

Program de recuperare a materiei

Programa de bacalaureat pentru disciplina Chimie – Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2017

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2017

Ordin privind organizarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat, 2016 – 2017

Informare suspendare cursuri

Concurs pentru ocuparea postului vacant de laborant

Program zilele de 9 si 12 decembrie 2016

Concurs ocupare post

Raport de activitate pentru anul școlar 2015 – 2016

Profesori diriginți – an școlar 2016 – 2017

Cadre didactice – an școlar 2016 – 2017

Burse școlare

Ordin privind structura anului școlar 2016-2017

Festivitate de deschidere a anului școlar 2016-2017

Repartizarea elevilor în clasa a IX – a, an școlar 2016 – 2017

Acte necesare înscrierii în clasa a IX-a

Program depunere dosare elevi

Eliberarea diplomelor de bacalaureat

Rezultate la proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Rezultate la proba de evaluare a competențelor digitale

Rezultate la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Arhiva subiecte Sociologie

Raport de activitate pentru anul școlar 2015 – 2016, semestrul I

Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2016

Cerere de înscriere (2015 – 2016)

Cerere de schimbare a limbilor străine (2015 – 2016)

Cerere pentru participarea la orele de Religie (2014 – 2015)

Aspecte referitoare la predarea disciplinei Religie (16.02.2015)

Raport de activitate pentru anul școlar 2014 – 2015

Oferta educațională a Colegiului Național “Matei Basarab”

Graficul orelor de consultații cu părinții în anul școlar 2015 – 2016

Graficul orelor de dirigenție în anul școlar 2015 – 2016

Program de consultații pentru bacalaureat anul școlar 2015-2016