Colectia muzeala


Scurt istoric al colecției muzeale din Colegiul Național “Matei Basarab”

1859 –  2015

Istoria organizării muzeului școlii ne arată diferitele etape parcurse pentru valorificarea importantului fond muzeistic acumulat în decursul vremii, de la expunerea parțială a colecțiilor cu prilejul unor evenimente deosebite din viața liceului, până la organizarea de astăzi a exponatelor, potrivit principiilor de restaurare și întreținere a obiectelor de muzeu.

Fondul muzeistic aflat în colecțiile colegiului s-a constituit, în decursul anilor, prin donații de la foștii profesori ai liceului, dar și de la alte personalități, în special din București, toţi fiind legați, într-un fel sau altul, de instituția respectivă; este vorba de obiecte numismatice, ceramică, textile, artă plastică și decorativă, sticlă, porțelan, faianță, fotografii, documente scrise începând cu cele în scriere chirilică etc.

Unele dintre aceste piese muzeistice au fost expuse, ocazional, cu diferite prilejuri, de pildă, în momentul aniversării a 125 ani de la prima atestatre documentară a liceului (1986). Expoziția a fost realizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României (dr. Florin Șerbănescu) şi profesori de istorie din colegiu: Nicolae Bârdeanu, Viorica Popa, Mihaela Coldea, Ecaterina Petchi-Director.

Tot de istorie ține și faptul că în 1990, fondul muzeistic a fost predat în custodie la Muzeul Național de Istorie şi ulterior, în urma avizării de către Direcția Generală a Patrimoniului Cultural-Național, acest fond a fost restituit integral colegiului, în anul 2008.

Într-o etapă ulterioară, fondul muzeistic al Colegiului Național “Matei Basarab” a fost supus, potrivit reglementărilor în vigoare, unui proces de restaurare a pieselor de patrimoniu deteriorate, (tablouri, icoane, ceramică, arme, fotografii ) cu ajutorul unor specialiști de la Muzeul de Istorie al Municipiului București, cu finanţare din fondurile Asociației Părinți-Profesori din colegiu.

Cu prilejul consolidării şi restaurării clădirilor, s-a alocat un generos spațiu, în vederea expunerii muzeistice a valorosului fond documentar. În funcție de obiectele ce trebuiau expuse, s-au procurat și materialele expoziţionale necesare: vitrine, simeze, panouri, suporturi metalice şi plastice etc.

Totodată s-a asigurat ambientalul specific muzeului: spoturi electrice, aparatură necesară măsurării umidității, precum și aparatură contra incendiilor etc., astfel încât să se respecte toate condițiile necesare bunei funcţionări a muzeului, în vederea îndeplinirii rolului fundamental al acestei instituții, evocarea și cunoașterea istoriei de către generațiile de elevi ai școlii.

Proiectul de realizare a punctului muzeal al Colegiului Național “Matei Basarab” a căpătat contur și mai apoi împlinire cu sprijinul unor importatnte instituții din capitală și din țară :

  • Colegiului Naţional “Matei Basarab” – Director Daniela Elisabeta Popa, inițiator proiect în anul 2005; Director Teofil Vultur în anul 2009
  • Ministerul Culturii și Cultelor – Direcția muzee colecții
  • Muzeul Național de Istorie a României
  • Muzeul de Istorie al Municipiului București
  • Uniunea Artiștilor plastici
  • S.C. Madvem SRL- Buzău

precum și al unor profesionişti în domeniu: Aurelia Lazăr, Șerban Constantinescu, Paula Erhan, Nicolae Catrina, Rodica Antonescu, Grigore Mihnea, Constantin Mardale, Vasile Manole, Cristian Bungiu, Ionela Fotea si Mihaela Ciobanu.

Inagurarat în 16 noiembrie 2010, în ziua Sf. Matei – patronul spiritual al școlii, cu prilejul aniversării a 150 ani de atestare documentară și îmbogățit, mai apoi, cu piese restaurate, punctul muzeal al Colegiului Național „Matei Basarab” deschide adevărate file de istorie, pe parcursul a cinci încăperi destinate expunerii colecțiilor: mobilier, tablouri, monede și carte veche, albume şi fotografii, obiecte ce țin de tradiții din spaţiul românesc.

prof. Aurelia Mihaela Coldea