Plăci Aniversare / Comemorative


Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea liceului nostru, în holul care leagă două dintre cele mai importante săli, sala de festivități și sala cancelariei, a fost așezată o placă aniversară ce prezintă personalul liceului la împlinirea acestei frumoase vârste, un secol și jumătate – 150 de ani în peisajul învățământului de elită bucureștean, dar și național.

Tot cu această ocazie, pe holul de la intrarea în liceu, aproape de cele două cabinete manageriale, în onoarea tuturor directorilor care au condus acest colegiu de renume, au fost așezate două plăci aniversare cu numele directorilor și a directorilor adjuncți, de la înființarea liceului și până în prezent.

Când liceul nostru a împlinit 155 de ani, în toamna anului 2014, cu ocazia Zilelor Colegiului Național ”Matei Basarab”, au fost descoperite câteva plăci comemorative și aniversare speciale.
Acestea au fost dedicate foștilor profesori și elevi ai liceului – personalități ale vieții academice românești, membri ai celui mai înalt for cultural și științific al țării, Academia Română; o altă placă a fost dedicată foștilor elevi ai liceului care s-au remarcat și au fost apreciați național și internațional, în toate domeniile vieții culturale, științifice, artistice și sportive; ultima placă are o însemnătate deosebită, ea fiind dedicată elevilor care au rezistat în fața opresiunii comuniste, în anul 1957, elevi care nu au dorit să recunoască regimul politic totalitar de factură comunistă – elevii care au înființat ”Frontul Eliberării Naționale”, luptătorii anticomuniști de la noi din liceu.