Personal didactic auxiliar / nedidactic


Personal didactic auxiliar

Nr. crt. Numele şi  prenumele Funcţia
1 Dragne  Doiniţa Secretar şef
2 Sava Dana Camelia Contabil şef
3 Duţu Luminiţa Luciana Secretar
4 Toma Cristina Administrator financiar
5 Mincu Felicia Bibliotecar
6 Ene Doina Liana Tehnician (laborator)
7 Petre Mariana Laborant
8 Panait Cornelia Maria Ajutor programator
9 Scafă Dănuț Analist programator
10 Solomon Marian Nicolae Administrator de patrimoniu
11 Dragne Marin Tehnician

 

Personal nedidactic

Nr. crt. Numele şi  prenumele Funcţia
1 Neculae Florin Gheorghe Fochist
2 Ioniţă Pavel Muncitor calificat
3 Constantin Cristian Muncitor calificat
4 Chirică Iuliana Îngrijitor
5 Martin Filotea Îngrijitor
6 Colarez Elvira Îngrijitor
7 Dinu Elena / Nițu Viorica Îngrijitor
8 Prohor Constanţa Îngrijitor
9 Udrea Petra Îngrijitor