Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar – 2022


RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR – SIMPOZION NAȚIONAL

dedicat împlinirii a 163 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA COLEGIULUI NAȚIONAL MATEI BASARAB, BUCUREȘTI

 

     În anul 2018, cu ocazia sărbătoririi Centenarului României Mari și împlinirii a 159 de ani de atestare documentară a liceului nostru, membrii catedrei de istorie îndrăzneau să inițieze un proiect, un proiect ca un vis deoarece ne pusesem în el speranțele, cunoștințele, competențele, dorința de a aduna la un loc colegi din București și din țară care împărtășeau aceleași valori cu noi: interes pentru educație, performanță, formare profesională, schimb d be experiență, colegialitate etc. Proiectul s-a numit simplu, dar cu o tușă clară pe ceea ce preconizam să fie: Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar – Simpozion Național de lucrări cu caracter științific, metodic și pedagogic.

     De atunci, anii au trecut, proiectul a prins contur, ni s-au alăturat colegii de la catedrele de limbă și comunicare, științe și consiliere psihopedagogică. Am parcurs patru ediții și am ajuns la a cincea pe care o considerăm aniversară, doar am împlinit un ”cincinal”!

     În acest an (2022) Simpozionul Național Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar a avut drept obiectiv cercetarea științifică a unor ”Societăți culturale și științifice, fundații, asociații și diverse organizații din România și Europa în secolul al XX-lea”. Scopul era acela de a descoperi și de a aduce la cunoștința celor care sunt interesați, activitățile unor astfel de organizații cu caracter cultural și științific care au avut la baza funcționării lor promovarea unor valori culturale, științifice, educative pentru societatea românească și europeană în secolul al XX-lea. Aceste ”Societăți culturale și științifice, fundații, asociații și diverse organizații din România și Europa în secolul al XX-lea” sunt importante pentru dezvoltarea continuă a societăților, sunt esențiale pentru consolidarea sentimentului de identitate, cultură și valori europene comune.

     Cultura, care provine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a cultiva”/„a onora”, se referă în general la o activitate umană. Definiția dată de UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) consideră cultura ca „o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație specifice fiecărei epoci istorice în parte.

     Regina României, Elisabeta de Wied, cunoscută ca poetă sub pseudonimul Carmen Sylva, nota în ”Poveștile unei regine”: ”Cultura te urcă pe culmile gândirii; educația te învață să cobori până la cei umili”. În ”Eseuri sau sfaturi politice și morale”, filosoful englez Francis Bacon atrăgea atenția asupra legăturii dintre educație și cultură astfel: ”Ca deprindere timpurie, educaţia, într-adevăr, nu este o operă de cultură, ci una de creaţie continuă, căci este urmarea şi desăvârşirea zămislirii, a unei zămisliri care se face, cu atât mai puţină durere, cu cât vor fi mai înţelese mecanismele sale”. Scriitoarea contemporană, Rita Drumeș se întreabă (și ne dă și răspunsul): ”Cum poate avansa o națiune fără educație și cultură ?! Este precum o casă fără fundație”. Într-adevăr, o societate poate supraviețui, poate transmite valorile civilizației sale doar prin cultura și educația pe care o propune membrilor săi.

     Prestigioasă instituţie de educaţie şi cultură românească, Colegiul Naţional “Matei Basarab” din București, îşi are începuturile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 25 noiembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza emite Decretul Domnesc nr.158, de înfiinţare a Gimnaziului “Matei Basarab”, ce poartă numele domnitorului ocrotitor al culturii şi iubitor al artelor, care în afară de multe institute de pietate, a înfiinţat tipografii spre a se tipări cărți în limba română, a scos limba slavonă din biserici şi a pus fundamentul culturii limbii naţionale. Astfel că, școala noastră dragă a împlinit anul acesta (2022), 163 de ani de ființare. Prilej de a omagia contribuția creatorilor de cultură, a celor care și-au adus contribuția la răspândirea culturii în mase.

     Obiectivele proiectului au urmărit  dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor istorice cu privire la activitatea societăților cu caracter cultural și științific, românești sau europene care au activat în secolul al XX-lea; realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin promovarea bunelor practici în educație.

     Proiectul a fost inițiat în luna octombrie 2022 și termenul limită de depunere a lucrărilor a fost începutul lunii decembrie 2022. Au fost trimise 103 lucrări cu caracter științific și didactic pentru cele patru secțiuni – istorie, limbă și comunicare, științe, consiliere psihopedagogică. Lucrările aparțin profesorilor din sistemul preuniversitar (primar, gimnazial și liceal) din întreaga țară – București, Ilfov, Alba, Buzău, Brăila, Dolj, Prahova, Galați, Suceava, Mehedinți, Bacău, Dâmbovița, Bihor, Brașov și chiar de dincolo de granițele țării (deși, am vrea să nu mai fie așa), din Chișinău, Republica Moldova. De asemenea, ne-a onorat cu prezența un cercetător de profesie de la Arhivele Naționale ale României.

     Lucrările Simpozionului Național – Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, ”Societăți culturale și științifice, fundații, asociații și diverse organizații din România și Europa în secolul al XX-lea”, ediția a V-a, s-au desfășurat pe data de 9 decembrie 2022, în sistem online, pe platforma Google Meet, cu participarea a 50 de profesori dintre cei care au trimis lucrările. Partenerii noștri instituționali au fost Casa Corpului Didactic – București, Muzeul Național de Istorie a României și Asociația cultural-istorică ATNIS – Amicii Trecutului Nostru Istoric. Lucrările științifice și articolele de specialitate vor fi publicate în Anuarul Asociației cultural-istorice “Amicii Trecutului Nostru Istoric – CNMB” (volum cu ISSN).

img1

Prof. Iuliana Maria Căplescu