Asociatia Parinti Profesori


Asociaţia Părinţi – Profesori din Colegiul Național “Matei Basarab” susține financiar următoarele proiecte si investiţii:

 

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIATIEI PARINTI-PROFESORI

din COLEGIUL NATIONAL “MATEI BASARAB”

 

CAPITOLUL I: Dispozitii generale; denumirea ,caracterul, sediul si durata asociatiei

ART.1 – ASOCIATIA PARINTI – PROFESORI din COLEGIUL NATIONAL “MATEI BASARAB”,denumita in continuare prescurtat asociatia, se constituie ca persoana juridica in conformitate cu art. 37 din Constitutia Romaniei, precum si cu prevederile legii nr. 21/1924 si ale actelor constitutive.

ART. 2 – Asociatia este organizata si functioneaza ca asociatie neguvernamentala, apoliti ca, nonprofit.

ART. 3 – Sediul Asociatiei este in Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 32, sector 3.

ART. 4 – Asociatia functioneaza pe o durata nedeterminata.

CAPITOLUL II: Scopul si Obiectivele Asociatiei

ART. 5 – SCOPUL ASOCIATIEI:

 • Cresterea gradului de autonomie a Colegiului National “ Matei Basarab”;
 • Crearea unui parteneriat viabil parinti-cadre didactice;
 • Dezvoltarea relatiilor de colaborare scoala-comunitate;
 • Respectarea si valorificarea traditiei Colegiului National “ Matei Basarab”;

ART.6 – OBIECTIVELE ASOCIATIEI:

 • Iniţierea şi/sau susţinerea proiectelor de dezvoltare şi ameliorare şcolară;
 • Medierea relaţiilor Colegiului National “Matei Basarab” cu alte organizaţii si institutii;
 • Atragerea resurselor financiare extrabugetare;
 • Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate in ţară şi in străinătate;
 • Prezentarea ofertei educationale a Colegiului în mediile interesate;
 • Promovarea imaginii colegiului în mass-media si comunitatea locala;
 • Mobilizarea părinţilor în susţinerea materială şi logistică a şcolii;
 • Direcţionarea resurselor obţinute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare , luând în consideraţie prioritaţile Colegiului;
 • Acordare de consultanta pe probleme juridice, tehnice si economice Colegiului National “Matei Basarab” în relaţiile cu alte instituţii;
 • Sponsorizarea unor activitati culturale scolare si extrascolare;
 • Stimularea elevilor si a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale;
 • Cresterea valorii inventarului scolii prin achizitionarea de material didactic modern, aparatura, carti si reviste de specialitate;
 • Conservarea si intretinerea localului scolii- monument istoric al Capitalei, in vederea asigurarii unor bune conditii pentru desfasurarea activitatii scolare.

CAPITOLUL III: Membrii asociatiei. Drepturi si indatoriri

ART.7 – Membrii fundatiei sunt: membri fondatori, membri, membri de onoare.

ART. 8 – Persoanele care au participat la infiintarea asociatiei si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sunt membri fondatori.

ART. 9 – Pot fi membri ai asociatiei:

 • Parinti ai actualilor elevi;
 • Parinti ai absolventilor liceului;
 • Absolventi ai colegiului ;
 • Profesori ai colegiului;

ART.10 – Pot deveni membri ai asociatiei persoanele care adera si recunosc statutul, actioneaza pentru indeplinirea obiectivelor si solicita inscrierea printr-o cerere adresata comitetului de directie.
Cererile de inscriere se discuta si se aproba in sedinte ale comitetului de directie.

ART. 11 – Membrii de onoare pot fi personalitati din tara sau strainatate care impartasesc scopul si obiectivele asociatiei si o sprijina in activitatea sa.
Calitatea de membru de onoare va fi acordata de comitetul de directie la propunerea unui numar de cel putin 5 membri ai acestuia.

ART.12 – Drepturile membrilor asociatiei :

 • de a alege si de a fi alesi in comitetul de directie;
 • de a participa cu drept de vot la adunarea generala si la alegerea organelor de conducere a asociatiei;
 • de a-si exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile asociatiei;
 • de a participa la toate programele si activitatile desfasurate de asociatie;
 • de a fi recompensati pentru contributia proprie la activitatile asociatiei in raport cu mijloacele financiare disponibile in acest sens de catre aceasta;
 • sa fie reprezentati in consiliul de administratie al colegiului

ART. 13 – Indatoririle membrilor asociatiei sunt:

 • de a respecta prevederile statutului asociatiei;
 • de a respecta hotararile si deciziile organelor de conducere ale asociatiei;
 • de a participa efectiv la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei;
 • de a achita cotizatia anuala stabilita;

ART. 14 – Membrii fondatori si membrii asociatiei platesc o cotizatie al carui cuantum anual este stabilit de adunarea generala la propunerea Consiliului director.

ART. 15 – Calitatea de membru se pierde in urmatoarele situatii;

 • incalcarea grava a prevederilor Statutului asociatiei;
 • producerii de prejudicii morale sau materiale asociatiei
 • activitati contrare scopului asociatiei;
 • prin neplata cotizatiei stabilite in adunarea generala timp de un an;
 • la cerere

ART. 16 – Excluderea unui membru al asociatiei in baza art.15 punctele a)-d) este decisa cu majoritate simpla de catre adunarea generala intr-o sedinta la care a fost invitat sa ia parte.

Asociatie