Acasa


În atenția elevilor de clasa a IX-a, an școlar 2017-2018

Listele cu repartiția elevilor pe clase vor fi afișate la începutul lunii septembrie 2017, perioadă în care vor fi aprobați și profesorii diriginți de către Consiliul de Administrație al Colegiului.

C.N.M.B – 156 ani de excelență și tradiție

statuie-1

Viziunea


Creşterea calităţii în educaţie prin deschiderea către valorile europene şi formarea competenţelor de punere în valoare a acestora, pentru a putea răspunde cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere şi dezvoltare de competenţe.

Misiunea


Scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii noştri să primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi.

statuie-2

Joi, 23 aprilie 2011, Colegiul Naţional „Matei Basarab” din București a primit distincţia prezidenţială Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer. Titlul a fost conferit prin Decretul 1243 din 20 decembrie 2010, semnat de Președintele României, cu prilejul împlinirii de către Colegiul Naţional „Matei Basarab” a venerabilei vârste de 150 de ani.

Plecând de la o declarație a regelui Ferdinand, din 1923, la inaugurarea Politehnicii din Timişoara: „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domnește într-însa”, ministrul Funeriu a pledat pentru implicarea tuturor, pentru buna-credinţă în numele educației. În context, a subliniat că Legea educației poate fi de 10 doar dacă societatea românească îşi asumă necesitatea schimbării în învăţământ. Ministrul a subliniat: „Doar împreună putem face o lege de nota 10, pentru a avea o ţară de nota 10, în care să ne fie drag să ne întoarcem.”

Distincția acordată Colegiului Naţional „Matei Basarab” reprezintă recunoașterea valorii unui colegiu de prestigiu al învăţământului românesc, o adevărată insulă de calitate şi excelenţă în educaţie a cărei istorie însoţeşte, în chip fast, istoria devenirii moderne a României.