Acasa


C.N.M.B – 159 ani de excelență și tradiție

statuie-1

Viziunea


Creşterea calităţii în educaţie prin deschiderea către valorile europene şi formarea competenţelor de punere în valoare a acestora, pentru a putea răspunde cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere şi dezvoltare de competenţe.

Misiunea


Scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii noştri să primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi.

statuie-2

Joi, 23 aprilie 2011, Colegiul Naţional „Matei Basarab” din București a primit distincţia prezidenţială Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer. Titlul a fost conferit prin Decretul 1243 din 20 decembrie 2010, semnat de Președintele României, cu prilejul împlinirii de către Colegiul Naţional „Matei Basarab” a venerabilei vârste de 150 de ani.

Plecând de la o declarație a regelui Ferdinand, din 1923, la inaugurarea Politehnicii din Timişoara: „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domnește într-însa”, ministrul Funeriu a pledat pentru implicarea tuturor, pentru buna-credinţă în numele educației. În context, a subliniat că Legea educației poate fi de 10 doar dacă societatea românească îşi asumă necesitatea schimbării în învăţământ. Ministrul a subliniat: „Doar împreună putem face o lege de nota 10, pentru a avea o ţară de nota 10, în care să ne fie drag să ne întoarcem.”

Distincția acordată Colegiului Naţional „Matei Basarab” reprezintă recunoașterea valorii unui colegiu de prestigiu al învăţământului românesc, o adevărată insulă de calitate şi excelenţă în educaţie a cărei istorie însoţeşte, în chip fast, istoria devenirii moderne a României.