Acasa


intrare-prof.-ext-2-scaled

C.N.M.B – 163 ani de excelență și tradiție

statuie-1

Viziunea


Creșterea calității în educație prin deschiderea către valorile europene și formarea competențelor de punere în valoare a acestora, pentru a putea răspunde cerințelor unei societăți bazate pe cunoaștere și dezvoltare de competențe.

Misiunea


Scopul fundamental al școlii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii noștri să primească o educație superioară, cadrele didactice, elevii și părinții să fie părtași la succes, iar societatea să beneficieze de absolvenți performanți.

7modified
Pe data de 25 octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Regal, Colegiul Național “Matei Basarab” a primit din partea Majestății Sale, Margareta, custodele coroanei, distincția “Crucea Casei Regale a României” cu ocazia împlinirii a 160 de ani de existență, pentru meritele deosebite înregistrate și pentru a încuraja generațiile actuale să continue tradiția învățămțântului de elită.
statuie-2

Joi, 23 aprilie 2011, Colegiul Național „Matei Basarab” din București a primit distincția prezidențială Ordinul Meritul pentru învățământ în grad de Ofițer. Titlul a fost conferit prin Decretul 1243 din 20 decembrie 2010, semnat de Președintele României, cu prilejul împlinirii de către Colegiul Național „Matei Basarab” a venerabilei vârste de 150 de ani.

Plecând de la o declarație a regelui Ferdinand, din 1923, la inaugurarea Politehnicii din Timișoara: „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”, ministrul Funeriu a pledat pentru implicarea tuturor, pentru buna-credință în numele educației. În context, a subliniat că Legea educației poate fi de 10 doar dacă societatea românească își asumă necesitatea schimbării în învățământ. Ministrul a subliniat: „Doar împreună putem face o lege de nota 10, pentru a avea o țară de nota 10, în care să ne fie drag să ne întoarcem.”

Distincția acordată Colegiului Național „Matei Basarab” reprezintă recunoașterea valorii unui colegiu de prestigiu al învățământului românesc, o adevărată insulă de calitate și excelență în educație a cărei istorie însoțește, în chip fast, istoria devenirii moderne a României.