Proiectul CIVITAS “Respectă mediul natural! Lui îi aparții!”


Scopul general al acordului de  parteneriat îl reprezintă reglementarea colaborării dintre Colegiul Național  “Ion Neculce ” și Colegiul Național  “Matei Basarab” în vederea inițierii, organizării, susținerii, derulării și promovării activităților specific menționate în cadrul proiectului CIVITAS “Respectă mediul natural! Lui îi aparții!“, în special în vederea asumării responsabilității elevilor față de protejarea conștientă a mediului natural în beneficiul propriu, al familiei și al societății.

Obiectivele specific ale acordului vizează realizarea activităților centrate pe următoarele rezultate:

  1. Responsabilizarea elevilor față de o valoare care impune solidaritatea socială;
  2. Asumarea deciziei pentru o cetățenie activă;
  3. Responsabilizarea față de sine și față de ceilalți;
  4. Dezvoltarea gândirii critice la elevi;
  5. Responsabilizarea pentru asumarea unui stil de viață sănătos;
  6. Promovarea comunicării și a atitudinilor pro-active;
  7. Evaluarea și monitorizarea impactului colaborării interinstituționale pe diferite planuri la finalul parteneriatului.