Școala Bucureșteană Dezbate-Alege!


„Școala Bucureșteană Dezbate-Alege!” este un demers inițiat de PROEDUS, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS.  Scopul acestui demers este reprezentat de realizarea unui Studiu diagnostic  în instituțiile de învățământ din București  privind situația sectorului educațional.

Obiectivele majore ale acestui demers sunt următoarele:

  • identificarea disfuncționalităților la nivelul instituțiilor și organizațiilor responsabile în domeniul educației la nivelul Municipiului București și a posibilelor soluții care pot conduce la armonizarea mecanismelor instituționale pentru a facilita atingerea unor rezultate durabile, sustenabile în sfera dezvoltării elevilor și tinerilor;
  • identificarea mecanismelor funcționale ce pot eficientiza cooperarea și activitatea inter-instituțională și inter-profesională pentru optimizarea sistemului educațional, considerând contextele formal și nonformal, cu acțiune complementară;
  • analiza competențelor instituționale și a rolurilor diferiților actori din sistem pentru a compatibiliza și fluidiza activitatea colectivă, colaborativă, cu efect în generarea de impact pe termen lung în rândul beneficiarilor, la nivel de comunitate și la nivel social.

Studiul vizează trei tipuri de subiecți: elevi, părinți și cadre didactice. În egală măsură, studiul vizează toate ciclurile și filierele din sistemul educațional: preșcolar, primar, gimnaziu, liceu, teoretic și VET.

În cadrul Colegiului Național  “Matei Basarab” au fost realizate două grupe de dezbatere, fiecare grupă fiind formată din câte 20 de membri: părinți, profesori, elevi. Au fost dezbătute teme de interes legate de școală și de buna colaborare școală-familie.