Acte necesare înscrierii în clasa a IX-aACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA a IX-a
ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

  • CARTE DE IDENTITATE ELEV – COPIE XEROX
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE ELEV – COPIE LEGALIZATĂ
  • COPII XEROX ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR
  • ADEVERINŢA ELIBERATĂ DE ŞCOALA DE LA CARE PROVINE CU NOTELE ŞI MEDIA GENERALĂ OBŢINUTE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN CLASA a VIII-a
  • FOAIA MATRICOLĂ PENTRU CLASELE V – VIII (CU CALCULUL MEDIEI GENERALE)
  • FIŞA MEDICALĂ A ELEVULUI
  • DOSAR DE PLASTIC CU ŞINĂ
  •  10 FOLII DE PROTECŢIE A4
  • CEREREA DE ÎNSCRIERE – CARE SE VA COMPLETA ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII CANDIDATULUI.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE,
DIRECTOR,
PROF. ŞOROP MARIA LIDIA