Anunţ concurs pentru posturi contractuale: administrator de patrimoniu, muncitor calificatCOLEGIUL NAŢIONAL “MATEI BASARAB” cu sediul în: localitatea Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 32, sector 3, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – administrator de patrimoniu – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: superioare, conform art.250 (L) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare.

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani

– vechime în muncă: minim 10 ani

– cunoştinţe în domeniul achiziţiilor publice

– disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale

– abilităţi de comunicare şi relaţionare

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 21 martie 2017, ora 9,00 la sediul instituţiei – Str. Matei Basarab nr.32, sector 3.

Proba de interviu: data de 22 martie 2017, ora 9,00, la sediul instituţiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 13.03.2017, la sediul instituţiei.

Date contact:  Secretar şef – Dragne Doiniţa,  tel:021 – 321.66.40

 

  • Denumirea postului – muncitor calificat – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: şcoală profesională / liceu

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 10 ani

– disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale

– abilităţi de comunicare şi relaţionare

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 21 martie 2017, ora 9,00 la sediul instituţiei – Str. Matei Basarab nr.32, sector 3.

Proba de interviu: data de 22 martie 2017, ora 11,00, la sediul instituţiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 13.03.2017, la sediul instituţiei.

Date contact:  Secretar şef – Dragne Doiniţa,  tel:021 – 321.66.40

 

Reprezentant legal,

Director,

Prof. Şorop Maria Lidia