Anunț deschidere an școlar 2022 – 2023În cadrul Colegiului Național “Matei Basarab” funcționează 33 de clase.

Programul de funcționare se va desfășura în două schimburi, clasele a XI-a și a XII-a în tura de dimineață, iar clasele a IX-a și a X-a după amiaza.

Luni, 05 septembrie 2022 — prima zi de școală — programul va fi următorul:

Clasele a XI-a și a XII-a- 9,00 – 11,00

Clasele a IX-a și a X-a- 12,00 – 14,00

Deoarece clădirea centrală a colegiului a intrat din martie 2021 într-un proces de consolidare și modernizare nu se poate organiza o întâlnire cu toate clasele si cu părinții pentru o festivitate de deschidere a noului an scolar. Conform repartizarii, elevii însoțiți de profesorii diriginți vor intra în sălile de clasă și vor primi toate informațiile legate de desfășurarea procesului instructiv educativ (modul de desfășurare al cursurilor, orar, perioada pauzelor, spații de recreere, etc.).

Începând de marți, programul va fi unul obișnuit, conform orarului.