Cetățenia democratică în Europa (2015)Locul/Data: Colegiul Național “Matei Basarab”  (17.12.2015)
Coordonator: Florentina Cristea, Lemnean Irina, Burueană Alexandra
Obiective: Prezentarea interactivă a unor informații de bază despre Uniunea Europeană

 
1. Titlul Proiectului: interjudețean

2. Numarul activității: Activitatea 2

3. Titlul activității derulate: Dezbaterea “Cetățenia democratică în Europa”

4. Data desfășurarii: 17 decembrie 2015

5. Resersele implicate(numărul de cadre didactice, numarul de elevi etc.): 3 cadre didactice, 6 elevi din echipa de proiect, 40 de elevi de clasele aIX-a E, G și a X-a I

6. Parteneri implicați: Colegiul Național “Matei Basarab”

7. Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: Amfiteatrul Colegiului Național “Matei Basarab”, București

8. Obiectivele urmărite:

a. Prezentarea interactivă a unor informații de bază despre Uniunea Europeană
b. Antrenarea elevilor într-o dezbatere despre rolul instituțiilor europene și despre drepturile cetățenilor europeni

9. Modalități de evaluare a activității:

a. Gradul de implicare și participare al elevilor și profesorilor
b. Aprecierea critică a elevilor

10. Rezultatete înregistrate:

a. Lucru de echipă serios și pertinent, concretizat într-o prezentare Power-Point explicită și curpinzătoare
b. Participarea semnificativă și activă a elevilor din auditoriu
c. Fotografii de la activitate
d. Impresii ale alevilor

11. ANALIZA SWOT:

a. Puncte tari:

i. Elevii din echipa de proiect au participat activ
ii. Elevii își doresc să participe la astfel de activități
iii. Folosirea eficientă a bazei materiale

  b. Puncte slabe:

i. Nu au putut participa toți elevii claselor implicate în proiect
ii. Un numar relativ restrâns de elevi din public au participat efectiv la dezbatere

   c. Oportunități:

i. Realizarea unei baze materiale valorificabilă în viitor
ii. Accesul la informații practice utile în viața socială
iii. Formarea unor abilități de folosire a mijloacelor TIC în realizarea unor sarcini de lucru

  d. Amenințări:

i. Implicarea acelorași elevi în prea multe activități și suprasolicitarea acestora

12. Recomandări, sugestii:

a.Implicarea alternativă a unor grupe de lucru diferite în cadrul echipei de proiect
b.Realizarea unor materiale de promovare prin care să fie anunțate activitățile de tip dezbatere, pentru ca la ele să poată participa un public interesat și avizat