Înscriere în clasa a IX-a 2017 – 2018Acte necesare înscrierii în clasa a IX-a 

Carte de identitate  elev – copie  xerox

Certificat de naştere elev – copie  xerox

Copii xerox ale actelor de identitate ale părinţilor

Adeverinţa eliberată de şcoala de la care provine cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a

Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)

Fişa medicală a elevului

Dosar de plastic cu şină

10 folii de protecţie A4

Cererea de înscriere – care se va completa în momentul înscrierii candidatului.

 
Cerere de înscriere în clasa a IX-a
Cerere schimbare limbă străină

Program depunere dosare elevi:

JOI 13.07.2017 – ORELE 8,00 – 18,00

VINERI 14.07.2017 – ORELE 8,00 – 18,00

LUNI 17.07.2017 – ORELE 8,00 – 18,00

 

În atenția elevilor de clasa a IX –a care doresc să se înscrie la clasa de Matematică – Informatică  intensiv Informatică:

Înscrierea  în această clasă  se face  pe  baza  mediei obținute  de  elev  la  disciplina  matematică  din  cadrul examenului  de  evaluare  națională,  în ordinea descrescătoare  a  mediilor,  până  la  ocuparea  celor  28  de locuri.

 

În atenția elevilor de clasa a IX –a care doresc să se înscrie la clasa de Matematică – Informatică  intensiv Engleză:

Înscrierea  în această clasă  se face pe baza testului bilingv pe care elevii l-au susținut deja, în limita  a 28 locuri  la  clasă.  În cazul în care aceste 28 locuri nu se ocupă, se va susține un test de verificare a cunoștințelor  la  nivelul colegiului  în data de 18 iulie 2017, între orele 8,00 – 10,00.
Testul va  avea  două probe: Scrisă – 45 minute și Orală – 20 minute. Rezultatele se vor afișa în aceeași zi la sediul Colegiului.