Înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2023 – 2024ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A,  AN ȘCOLAR 2023-2024

 • Cererea de înscriere – care se va completa în momentul înscrierii;
 • Copie carte de identitate elev/elevă;
 • Copie certificat de naștere elev/elevă;
 • Copie acte de identitate părinți/tutori legali;
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională- clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII ( cu calculul mediei generale);
 • Fișă medicală.

PROGRAM DEPUNERE DOSARE ÎNSCRIERE ELEVI ÎN CLASA A IX-A

Ziua / Data Interval orar
JOI     
20.07.2023              

9,00-13,00

14,00-18,00

VINERI 
21.07.2023  

9,00-13,00

14,00-18,00

LUNI                        
24.07.2023                 

9,00-13,00

14,00-18,00

MARȚI
25.07.2023  

9,00-12,00

 

 

Constituirea claselor de matematică-informatică intensiv  informatică și matematică – informatică intensiv engleză   

 

 A. Matematică- Informatică Intensiv Informatică

  În clasa cu predarea intensivă a informaticii sunt înscrişi elevii care optează pentru aceasta, criteriile fiind următoarele:

 1. Nota obținută la matematică la Evaluarea Națională;
 2. În cazul în care pe ultimul loc sunt elevi care au aceeași medie, departajarea se face prin:
  • Media generală obținută la Evaluarea Națională;
  • Media la disciplina Matematică, obținută în clasele V-VIII.

B. Matematică – Informatică Intensiv Engleză

  În clasa cu predarea intensivă a limbii engleze sunt înscrişi elevii care optează pentru aceasta, criteriile fiind următoarele:

 1. Nota obținută la proba națională de verificare a cunoștințelor de limbă engleză sau de echivalare a acestei probe;
 2. În cazul în care pe ultimul loc sunt elevi care au aceeași medie, departajarea se face prin:
  • Media la matematică obținută la Evaluarea Națională;
  • Media generală obținută la Evaluarea Națională;
  • Media obținută la limba engleză în clasele V-VIII.