Bacalaureat


Proiect INTESPO: inregistrarea, informarea si consilierea tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, in vederea integrarii pe piata muncii, in educatie, formare sau antreprenoriatFondul Social European

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare


                                 PROIECTUL  I N T