Proiect INTESPO: inregistrarea, informarea si consilierea tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, in vederea integrarii pe piata muncii, in educatie, formare sau antreprenoriatFondul Social European

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare


                                 PROIECTUL  I N T E S P O 

 

 Cel puţin 200.000 tineri NEETs, care nu au un loc de muncă şi nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de formare profesională, vor beneficia de informare și consiliere în vederea integrării pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau antreprenoriat.  Proiectul se implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2021, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”.

Obiectivul general al proiectului – creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin – se va realiza, în special, prin activitatea de identificare a cel puţin 200.000 tineri NEETs, prin informarea și consilierea acestora, precum şi prin înregistrarea şi profilarea a 160.000 dintre aceştia, din perspectiva creşterii şanselor lor de a beneficia de toate măsurile de sprijin disponibile.   În   activităţile   de   implementare    vor    fi    implicate    echipe    locale.  Proiectul contribuie la atingerea obiectivului Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 prin faptul că, după înregistrarea la Serviciile Publice de Ocupare, tinerii NEETs  vor putea beneficia de pachete de măsuri personalizate, cum ar fi:

  1. oferte de locuri de muncă de calitate;
  2. sprijin de reintegrarea în sistemul educaţional in vederea continuarii studiilor ;
  3. participarea gratuita la cursuri de formare profesională  si/sau  recalificare  cu diploma  recunoscuta ;      
  4. scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învăţământ superior;
  5. sprijin în vederea iniţierii unor afaceri.

Iată ce poți obține din momentul angajarii :

Prima de inserție de 1.500 de lei;               Prima de activare de 1.000 de lei;

Prima de instalare de 12.500 de lei;            Prima de încadrare de maximum 55 de lei / zi.

Proiectul este în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale de Invăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 şi ale Strategiei naţionale de reducere a părăsirii timpurii a şcolii, iar tinerii NEETs identificaţi în cadrul proiectului, care nu au finalizat învăţământul primar sau educaţia obligatorie ( 10 clase) , vor fi îndrumaţi si sprijiniti sa se inscrie in programe educaţionale de tip „A doua şansă”.

NOTA: Această categorie de tineri NEETs include tineri care nu sunt  integrati  pe piața muncii din diverse motive (lipsa informarii si a  oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în alte programe de educație sau formare cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani .

Persoana de contact : 

Consilier  Scolar  Extern – S 3 – Ministerul Educatiei  si Cercetarii:  Radoi  Mihaela  Daniela : 0723 383 164 

ALOFM –  www.bucuresti.anofm.roalofm@s3.anofm.ro  –  (0758) 102.143

 

Materiale informative: 

Afișul proiectului (fișier pdf)

Prezentarea proiectului INTESPO (fișier pdf)

Site-ul proiectului  INTESPO    https://proiectintespo.ro/